Cases

Alle acties om winst te halen uit water werden een of meerdere keren in de praktijk toegepast. Ontdek hoe het reilt en zeilt in deze cases!

Bedrijventerrein Tielt Noord

Welkom op Tielt Noord, een bedrijventerrein in West-Vlaanderen. Het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof benut er volop het potentieel van regenwater door het te infiltreren, te bufferen, te zuiveren en te hergebruiken. Tegelijkertijd boeken we ook andere winsten, bijvoorbeeld meer groen voor een aangenamere werkomgeving en veiligere fietspaden bij de heraanleg van rioleringsstelsels en wegen.

Over

Leuk dat je benieuwd bent naar ons. We geven een klein woordje uitleg over het waarom, hoe en wat van waterwinst.be.

Bouw je waterplan samen

Als organisatie kun je zelf initiatief nemen om je watervoetafdruk te verminderen: water besparen en intern hergebruiken is hierbij vaak de eerste stap. Maar duurzaam omgaan met water op je eigen perceel kent zijn limieten. Je kunt efficiënter en goedkoper verduurzamen door uit te dokteren hoe je gezamenlijke waterwinst kunt boeken. Water stopt immers niet abrupt aan de grens van je bedrijf, en wateroverlast en droogte laten zich niet tegenhouden door een hek.

Klimaatplassen in de Kempen

Welkom in de Kempen! In de regio rond Mol en Dessel slaat het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof water op in groeves om het te infiltreren, te bufferen en te hergebruiken.  

De groeves zijn ontstaan door vroegere zandwinning in de regio. Die plassen en meren gebruiken we nu om efficiënt oppervlaktewater en grondwater te bufferen. Zo maken we slim gebruik van het landschap om duurzaam water op te slaan! 

Vul grondwater aan met oppervlaktewater

Er schuilen kostbare waterreserves onder onze voeten: het grondwater. Die voorraad wordt vooral in de winter aangevuld door neerslag die geleidelijk de bodem insijpelt. Maar door droog weer en verharding verdampt die neerslag, of stroomt het water weg nog voor het in de bodem kan dringen. Bovendien staat het grondwatersysteem onder grote druk door drainages, bemalingen en grondwaterwinningen.  

Meet je impact met online meetapparatuur

Met de grootste zorg stippel je dé acties uit om de meeste waterwinst te halen uit jouw project. Je hebt alle stakeholders opgetrommeld, samen middelen vrijgemaakt, en je handen jeuken om de schop in de grond te steken. Helemaal klaar om je straffe projectplan in de praktijk om te zetten! Maar weet je daarna ook welke impact je actie(s) zullen hebben?

Bundel data in een dashboard

Digitale dashboards scheppen orde in al je online data. Monitoring via sensoren wordt steeds toegankelijker en betaalbaarder, maar die veelheid aan data ook vatten vraagt om datamanagement en heldere visualisaties. Dashboards geven in een oogopslag inzicht in de status van je acties, waardoor je gericht kunt bijsturen om je winst te maximaliseren.

Stuur kantelstuwen slim aan met real-time peilmetingen

Vlaanderen kreunt al zomers op rij onder de droogte, terwijl het regenwater ’s winters massaal wegstroomt. Water bijhouden in nattere periodes, en geleidelijk vrijgeven in droge periodes is cruciaal voor een efficiënter waterbeheer.

Audiogids

Beluister hier de geluidsfragmenten van de belevingscontainer 'Haal samen winst uit water op & rond bedrijventerreien' op eigen houtje.

Bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren

Welkom op Keiberg-Vossem, een toekomstig bedrijventerrein in Vlaams-Brabant. Interleuven ontwikkelt de site in samenwerking met de gemeente Tervuren. Het hemelwater dat hier op de bedrijfsdaken en wegen zal vallen, wordt er opgevangen in een grote open buffer en krijgt ter plekke een tweede leven. De Watergroep werkt het water op tot een geschikte kwaliteit en biedt het aan de bedrijven aan als huishoudwater voor niet-drinkwatertoepassingen, zoals het toilet doorspoelen, infrastructuur reinigen en processen die een lagere waterkwaliteit aanvaarden.

Bouw bufferbekkens om regenwater te gebruiken

Een gescheiden rioleringsstelsel voert afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) apart af. Regenwater dat daarna opgevangen wordt, bijvoorbeeld in een bufferbekken, wordt even opgespaard om het vervolgens mondjesmaat naar een rivier of beek af te voeren. Zo komt er opnieuw buffercapaciteit vrij. Zulke bekkens worden op openbaar domein bovendien verplicht.  

Infiltreer regenwater in landbouwgrond

Waterschaarste en wateroverlast lijken misschien tegengestelden, maar niets is minder waar! Het zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille. De landbouw kreunt al zomers op rij onder de droogte, terwijl het regenwater ’s winters massaal wegspoelt over de velden. Het regenwater krijgt niet de tijd om in te sijpelen in de bodem en stroomt snel weg via verdichte bodems, beken of drainage-infrastructuur. 

Hoe kunnen we toch meer water stockeren in de bodem van landbouwpercelen? Dat kan met 2 soorten acties: 

Houd meer water vast in gedraineerde landbouwgrond

Waterschaarste en wateroverlast lijken misschien tegengestelden, maar niets is minder waar! Het zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille. De landbouw kreunt al zomers op rij onder de droogte, terwijl het regenwater ’s winters massaal wegspoelt over de velden. Het regenwater krijgt niet de tijd om in te sijpelen in de bodem en stroomt snel weg via verdichte bodems, beken of drainage-infrastructuur.

Hoe kunnen we toch meer water stockeren in de bodem van landbouwpercelen? Dat kan met 2 soorten acties:

Buffer en zuiver regenwater voor industrie

Het zacht tapijt onder je voeten, de knapperige frietjes op je bord, de tandpasta in je badkamer. Ze vragen allemaal water. Sectoren zoals textiel, voeding en chemie verbruiken grote volumes water in industriële processen. En dat water is schaars in Vlaanderen.

De fruitstreek van Haspengouw en Hageland

Welkom in Haspengouw en Hageland, dé fruitregio bij uitstek. Hier focussen we op klimaatrobuuste watervoorziening voor de fruitteelt. Een goed uitgekiend bodem- en waterbeheer vergroot het wateraanbod in de regio, en beperkt de watervraag via acties door én voor de fruitteelt.