circle-graphic

Bedrijventerrein Tielt Noord

Welkom op Tielt Noord, een bedrijventerrein in West-Vlaanderen. Het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof benut er volop het potentieel van regenwater door het te infiltreren, te bufferen, te zuiveren en te hergebruiken. Tegelijkertijd boeken we ook andere winsten, bijvoorbeeld meer groen voor een aangenamere werkomgeving en veiligere fietspaden bij de heraanleg van rioleringsstelsels en wegen. Het doel is om van Tielt Noord een echte inspiratieplek voor waterwinst te maken zodat bedrijventerreinen weten welke acties ze kunnen en moeten nemen. 

Image
Bedrijventerrein Tielt Noord

Zo reilt en zeilt het in Tielt 

Het bedrijventerrein Tielt Noord schakelt meer dan 100 hectare verharding aan elkaar, waar dus grote volumes neerslag afstromen. Aangezien het in een waterschaarse regio ligt met een aanzienlijke watervraag van landbouw en industrie, werd het terrein opgenomen als case in het project Vlaanderen WaterProof.  

Hoewel er geen bedrijventerreinvereniging is, leeft op en rond Tielt Noord veel enthousiasme voor samenwerking. Dat zwengelden de Waterwinstevents die het project organiseerde verder aan. De WaterProofers, de lokale bedrijven, landbouwers en overheden kwamen er samen om ideeën te toetsen aan lokale kennis. Daarnaast houden de projectpartners het persoonlijk contact met de locals warm om geïntegreerde oplossingen uit te stippelen die de verschillende prioriteiten verzoenen.

In het hart van het bedrijventerrein wordt 500 m van de straat heraangelegd en combineert het project acties voor meer winst. De weg zelf wordt voorzien van veiligere fietspaden, afgescheiden door groenstroken. Onder die weg infiltreert het regenwater in de fundering. Grotere volumes neerslag van naburige bedrijfsdaken vloeien naar een slimme regenwaterriool als buffer voor lokaal gebruik. Ook private regenwaterputten kunnen slim gekoppeld worden aan de nieuwe buffer zodat nog meer water nuttig ingezet wordt bij de buren.  

De zomers worden droger en warmer, dat valt niet meer te ontkennen. Als bedrijf op het industriepark Tielt Noord zijn we ons sterk bewust van de mogelijkheid om krachten te bundelen. We stellen onze showroom dan ook graag open om collega’s van op en rond het bedrijventerrein samen te brengen en naar elkaars noden te luisteren. Tijdens de twee Waterwinstevenementen in 2022 waren zowel industrie en naburige landbouwers aanwezig en werd ook besproken hoe grote volumes afstromend regenwater slimmer opgevangen kunnen worden in het bestaande stormbekken naast het bedrijventerrein om in te zetten voor landbouwers.

Jeroen Van den Bossche

CEO Buro International, bedrijf op Tielt Noord

Een groot deel van het regenwater dat het bedrijventerrein alsnog verlaat, wordt in de rand gebufferd in een stormbekken waaruit de landbouw put om te irrigeren bij droogte. Ook hier helpen sensoren en een automatische knijp om het watervolume optimaal te sturen voor meer buffercapaciteit. 

Wij landbouwers halen in de lente en zomer water uit het bufferbekken aan de Deinsesteenweg in Tielt omdat onze gewassen anders uitdrogen. Op dit moment wordt het bekken inefficiënt gebruikt, en helemaal niet aangestuurd. We zouden regenbuien beter kunnen bufferen door de knijp via een schuif tijdelijk dicht te zetten zodat het water niet wegloopt. Wij zijn toch ter plaatse en houden het weerbericht in de gaten om op tijd de schuif ook weer open te zetten als het pijpenstelen gaat regenen. Door die actie kunnen wij een paar miljoen liters water extra inzetten om onze oogst beter te beschermen.

Kristof De Fauw

Landbouwer naast het bedrijventerrein Tielt Noord

Naast landbouw is de industrie zelf een mogelijke watervrager op dit bekken. Bij strenge eisen of vervuiling is zuivering vereist. Ook hiervoor worden oplossingen gedemonstreerd in Tielt.  

Het bedrijventerrein Tielt Noord
Render van het toekomstbeeld van de Kanegemstraat op Tielt Noord ©Aquafin

Waar mogelijk suggereren we ontharding en vergroening over het private en publieke domein heen. Gegevens uit monitoring via analyses of met sensoren worden maximaal gebundeld in één database en gevisualiseerd op een gebruiksvriendelijk dashboard voor operatoren en onderzoekers.  

Het project Vlaanderen WaterProof wordt uitgevoerd door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid als onderdeel van de Blue Deal

Waar zit de winst? 

Wil je regenwater zinvol bestemmen, dan maak je de gefundeerde afweging tussen infiltratie of lokaal gebruik. In beide gevallen wordt het water ter plaatse gebufferd. Bij lokaal gebruik is het de uitdaging om de wateraanbieders, vaak logistieke bedrijven met veel dakoppervlak, en de watervragers, vaak productiebedrijven of naburige landbouw, op een slimme en duurzame manier met elkaar te verbinden.

Zo besparen we in Tielt op streng gereglementeerd en schaars grondwater of op kostbaar kraanwater. De nieuwe duurzame waterbronnen zorgen voor extra gemoedsrust en een lager risico op een mislukte oogst of verlaagde productie door waterschaarste.  

Dankzij de nieuwe regenwaterbuffer, centraal op het bedrijventerrein, creëren we concreet een nieuwe lokale waterbron van zo’n 20 000 m³ op jaarbasis. Dit volume vergroot wanneer er toevoerende private regenwaterputten slim gekoppeld worden op de nieuwe buffer. Bovendien verminderen we zo wateroverlast: een win-win!

De collectieve aanpak in Tielt verdeelt taken tussen partijen en beperkt de tijd, inspanning en kost om steeds individueel in te staan voor waterzekerheid. Samenwerken aan een concreet project cultiveert bovendien vertrouwen en draagt bij aan een duurzame en inclusieve gemeenschap op bedrijventerrein Tielt Noord!

Blijf op de hoogte

Een (water)project kent succes dankzij goede samenwerking en doorlopende dialoog met bedrijven, landbouwers en lokale besturen. Om de paar maanden krijgen de lokale spelers een nieuwsupdate over de werkzaamheden en plannen die op til staan. Blijf je ook graag op de hoogte?