Meet je impact met online meetapparatuur

Met de grootste zorg stippel je dé acties uit om de meeste waterwinst te halen uit jouw project. Je hebt alle stakeholders opgetrommeld, samen middelen vrijgemaakt, en je handen jeuken om de schop in de grond te steken. Helemaal klaar om je straffe projectplan in de praktijk om te zetten! Maar weet je daarna ook welke impact je actie(s) zullen hebben?

Vaak tasten we in het duister omdat we de resultaten niet opmeten. Werk je een actieplan uit dat een effect heeft op een groot gebied? Dan is het raadzaam om vooraf te becijferen wat je inspanningen kunnen opleveren. Dat doe je bijvoorbeeld met metingen van het water in de bodem, de groei van een gewas, de lokale grondwaterstand, het debiet in een gracht, in de afvoer uit een bekken of van een verbruiker.

Als je die metingen dan nog eens automatiseert met een sensor(netwerk) en bundelt in een overzichtelijk dashboard, dan kun je je nieuwe systeem monitoren en bijsturen om je winst te maximaliseren.


Waar zit de winst?

 • Geld

  geld

 • Water

  water

 • Tijd

  tijd

Type waterwinst

Voor wie?

Image
waves data
INHOUD

  Waar zit de winst? 

  Met een automatisch meetnet win je enorm veel tijd om je acties op te volgen en bij te sturen. Stel je voor dat je telkens zelf het veld op moet, of een onderzoeker moet inhuren om stalen te nemen of metingen te doen. Dat is bijzonder arbeidsintensief en kan prijzig worden.

  Welke winsten leveren je inspanningen nu op? Een online meetsysteem is bovendien handig in gebruik: je ziet in een oogwenk de impact van je acties. Zo zie je meteen hoe goed water infiltreert en hoe goed de bodem water opslaat bij een bodembewerking. Of hoe snel een gewas groeit. Of hoe de grondwaterstand stijgt in de omgeving door het peil te verhogen in een plas.

  Dat maakt je hele waterproces efficiënter. Als je bijvoorbeeld weet wanneer welke gewassen dorst hebben, kun je op tijd en gericht irrigeren. Zo verlaag je het risico op een matige of zelfs mislukte oogst.

  Bij Fruitbedrijf Van de Velpen geven we de nodige aandacht aan maatregelen die water besparen. Via een slimme irrigatiesturing, met sensoren die het bodemvocht opvolgen, kan een beredeneerde watergift bepaald worden. Voldoende opbrengst, maar met een minimaal waterverbruik… beter voor iedereen, toch?

  Image
  Jan-van-der-velpen.png
  Jan Van der Velpen

  Fruitbedrijf Van der Velpen

  Ook het waterniveau in een bufferbekken kun je optimaal dirigeren op basis van real-time data. Is er hevige regen op komst, dan laat je het bekken (deels) leegstromen om plaats te maken. Weinig regen op de radar? Dan benutten we de maximale capaciteit om water te stockeren. Wanneer je dat water wil verdelen via een vast leidingnet naar lokale gebruikers kun je ook op de aftappunten debietmeters voorzien. Dan ken je de verbruiken om zo de beschikbare watervoorraad gericht en fair in te zetten, en om de operationele kosten tijdig en correct te factureren.

  Image
  Installatie van een peilbuis in de Kempen voor het project Vlaanderen WaterProof. ©VITO

  Installatie van een peilbuis in Mol bij het project Vlaanderen WaterProof Kempen.

  Image
  Verziltingssensor van het project Internet of Water Flanders in Diksmuide. ©IoW Flanders

  Sensor die de verzilting van de waterloop meet in Diksmuide in het project Internet of Waters Flanders.

  Hoe pak je dit aan? 
  Tips & tricks

  • Kies de juiste meetapparatuur

   Wat wil je in kaart brengen? Een waterstand is bijvoorbeeld voldoende om het effect van je actie op natuur in te schatten. Bodemvocht vertelt je dan weer iets over de impact van infiltratie-acties. Dat bepaalt het type meetapparatuur dat je nodig hebt. 

  • Kies gericht locaties om te monitoren

   Kies je meetlocaties zorgvuldig op basis van de parameters die je wil opvolgen. Meet bijvoorbeeld grondwaterpeilen waar je verwacht dat de maatregel impact zal hebben. Het resultaat van irrigatie meet je rond de wortel van de planten en onder het irrigatiesysteem. Ga ook na welke locaties al bemeten worden. Waterinfo.be en de Databank Ondergrond Vlaanderen geven een overzicht van al heel wat meetpunten voor verschillende parameters. Bekijk ook welke locaties praktisch en legaal toegankelijk zijn om je meetapparatuur te plaatsen. Misschien moet je toestemming vragen aan de particuliere eigenaar of openbaar bestuur?  

  • Besteed aandacht aan onderhoud

   Weer en wind, diefstal of vandalisme, stevige stroming… Meetapparatuur krijgt het soms hard te verduren. Barre omstandigheden kunnen op termijn de kwaliteit van je metingen hypothekeren. Hoewel er robuuste sensoren op de markt zijn, is het een must om regelmatig je meetnet te inspecteren. Afhankelijk van de parameter is tweewekelijks of maandelijks onderhoud nodig. Voor grondwaterpeilmetingen ligt de onderhoudsfrequentie bijvoorbeeld lager - (half)jaarlijks - omdat de apparatuur weinig impact ondervindt van de omgeving. 

  • Bepaal hoe je data wil gebruiken en beschikbaar maken

   Veel sensorleveranciers bieden een digitaal dashboard aan om de data overzichtelijk te bundelen. Voor heel wat toepassingen is dat al voldoende. Als langdurige operationele monitoring zinvol is, dan zijn applicaties op maat misschien een betere oplossing om je data te verwerken tot visualisaties die je kunt interpreteren. Sta hier ook stil bij de gebruikers van het dashboard: wie wil je tot welk onderdeel toegang geven? Welke info is voor hen zinvol, en wat wil je misschien liever niet aan iedereen laten zien? 

  Duik dieper

  • Het project AquaSpice heeft een sensornetwerk van geleidbaarheid-, temperatuur- en waterdieptesensoren in het Antwerps havengebied en het Albertkanaal. Doel is een optimale sturing van de drinkwaterinname en de sluiswerking op het Albertkanaal.

  • Het project Stiemerlab heeft een sensornetwerk en bijhorend dashboard op de Stiemerbeek om de effecten van overstorten op de waterkwaliteit online op te volgen samen met burgers in de Stiemervallei.

  • Het project Internet of Water Flanders heeft een sensornetwerk en bijhorend dataplatform om verzilting en de impact van overstorten op te volgen op gerichte locaties in Vlaanderen.

  • De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een uitgebreid meetnet om bijvoorbeeld waterstanden in onbevaarbare waterlopen en grondwaterstanden te meten. 

  Waar testen we dit uit?

  Het waterbekken op bedrijventerrein Keiberg-Vossem

  Bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren

  Welkom op Keiberg-Vossem, een toekomstig bedrijventerrein in Vlaams-Brabant.

  Lees meer
  Luchtfoto van enkele ontginningsplassen in de regio Mol-Dessel © 

  Klimaatplassen in de Kempen

  Welkom in de Kempen!

  Lees meer
  Bedrijventerrein Tielt Noord

  Bedrijventerrein Tielt Noord

  Welkom op Tielt Noord, een bedrijventerrein in het West-Vlaamse Tielt!

  Lees meer
  Fig. Voorstelling van de acties voor waterwinst in de Fruitstreek in de proeftuin van pcfruit op de 9e Demerdag in Haspengouw

  De fruitstreek van Haspengouw en Hageland

  Welkom in Haspengouw en het Hageland!

  Lees meer